Dikiş Atma

Sütur Atma: Acil durum gerektiren bir konudur. Kesiklerde eğer tendonlarda bir sıkıntı yoksa çok parçalı bir yaralanma değilse, tamamen steril koşullarda daha önce Otoglav’da steril edilmiş dikiş seti kullanılarak, kesilmiş bölge temizlenerek dikilir. Dikilme işleminden sonra pansumanları belli aralıklarla yapılır.

Dikiş Alma

Sütur Alma: Bu işlem de steril koşullarda olur. Hasta ya ameliyat olmuştur sonrasında bize gelir ve dikişlerini pens ve bistürü yardımıyla alırız. Ya da bizim dikiş attığımız vaka 10-15 gün sonra bize gelir ve dikişleri steril koşullarda alınır.

Dikiş Atma Basamakları

Sütur atma sırasıyla aşağıdaki işlem basamakları takip edilerek yapılır:

 • Hastaya yapılacak işlem hakkında bilgi verip izin alınır.
 • Kullanılacak malzemeler kontrol edilir.
 • Hastayauygun uygun pozisyon verilir.
 • Kullanılacak steril malzemeler uygun şekilde açılır.
 • Dikiş atma, yara yabancı maddelerden temizlenir
 • Düz klemple dört kat olarak katlanmış steril tampon takılır ve üzerine antiseptik dökülür.
 • Yara kenarları içten dışa genişleyen daireler şeklinde temizlenir.
 • Delikli steril örtü yaranın çevresini örtülür.
 • Anestetik maddenin kapağı.
 • Anestetik madde enjektöre çekilir.
 • Anestetik madde yara kenarına uygulanır
 • Dikiş materyalinin iğnesi 2/3’lük kısmından tutulacak şekilde portegüye yerleştirilir.
 • Yara kenarı penset ile tutulur.
 • İğne yara kenarlarından eşit mesafede ve derinin tüm katlarını alacak şekilde geçilir.
 • İğnenin çıktığı noktanın iki yanına pensetin uçları yerleştirilir.
 • Penset ile deri geri itilir iğne duşarıya çıkarılır.
 • Derinin dışından iğne portegü ile tutulur.
 • Porteki bilek hareketiyle iğnenin kıvrımına uygun döndürülerek deriden çıkarılır ve dikişle başlanılan noktada dışarıda 2-3 cm iplik kalana kadar iğne çekilir.
 • Portegü yardımı ile düğüm bağlanır
 • İpliğin uzun kalan tarafından bir el ile ipi tutarak portegünün ucuna iki kez dolanır.
 • Porteki ile diğer taraftaki serbest ucu yakalayıp eller çapraz yapacak şekilde dolanan ipi karşı tarafa, portegü ucundaki ip de uzun ip tarafından çekilir.
 • Aynı işlem bir de ters yönde tekrarlanarak düğüm bir öncekinin üstüne oturtulur.
 • Düğüm olabildiğince yara kenarlarından uzaklaştırılarak düğümün ipliğin deriye girdiği noktaya oturması sağlanır.
 • Yara kenarları arasında boşluk kalmayacak ve yara kenarları hafifçe dışa doğru dönecek şekilde düğüm sıkıştırılır.
 • Düğüm oturunca portegü gevşetilip ipin ucu serbest bırakılır
 • Düğümden sonra 5-7mm iplik kalacak şekilde her iki ip makas ile kesilir
 • Dikiş atma, yara boyutuna bağlı olmakla birlikte 1cm’den sık olmamak üzere yeterli sayıda dikiş atılır.
 • Dikiş atma işlemi bittikten sonra yara antiseptik madde ile tekrar temizlenir
 • Yaranın üzeri steril tampon ile örtülerek flaster yardımı ile tespit edilir.
 • Kullanılan malzeme uygun şekilde toplanır.
 • Tüm atıklar güvenli biçimde uygun atık kutusuna atılır.
 • Eller yıkanır.
 • Yapılan işlem kaydedilir.
BölgeDikiş alma zamanı (Gün)
Yüz3-5
Sütur7-10
Gövde7-10
Kol ve Bacak10-14
Eklemler14