Yatan Hastaların Solunum veya Akciğer Problemi Olduğunda

 • Hastanın solunum tedavisi değerlendirmesi yapılır.
 • Uygun solunum tedavisi komponenti belirlenir ve uygulanır.

Solunum Tedavi Komponentlerinin Uygulanmasında

 • Uygun solunum tedavi komponentini ilgili hekim, hemşire ile paylaşır.
 • İlgili kayıtlar tutulur.
 • Hasta/hasta yakınlarına ve sağlık personeline uygun solunum tedavisinin yürütülmesine yönelik eğitimi ve taburculuk eğitimi verilir.
 • Solunum tedavi bakımı ile ilgili planlar yapılır ve uygulanır.
 • Yatarak tedavi gören hastaların solunum tedavilerine yönelik hemşirelik bakımının yürütülmesinde sağlık personeline rehberlik edilir.
 • Solunum tedavisi ile ilgili kayıtların doğru ve düzenli tutulmasını, solunum tedavi indikatör ve araştırma çalışmalarının yürütülmesini sağlar..

Kısa Süreli (Akut) Oksijen Tedavisi

Ani gelişen hipoksemi ve/veya hipoksi ile birlikte olan durumlarda altta yatan nedeni kontrol altına alıncaya kadar geçici oksijen tedavisi endikasyonları şöyledir;

Kabul Edilmiş Endikasyonlar
 • Akut hipoksemi
 • Kardiyak ve solunum arrest
 • Hipotansiyon
 • Düşük kardiyak çıkışı ve metabolik asidoz
Kesin Olmayan Endikasyonlar
 • Komplike olmayan miyokard infaktüsü
 • Hipoksemi olmaksızın dispne
 • Oral hücre krizi
 • Angina

Uzun Süreli (Kronik) Oksijen Tedavi

Uzun süreli oksijen tedavisi, kronik hipoksemi ile seyreden kronik solunum yetmezliği bulunan hastalarda düşünülmesi gereken bir tedavi yöntemidir. Oksijen tedavisi ile hipoksemi düzeltilerek hipokseminin yol açacağı sorunlar engellenebilmektedir. Koah’lı hastalarda oksijen tedavisi ile yapılan ilk çalışmalarda 4-8 hafta süre ile uygulanan sürekli oksijen tedavisinin egzersiz, tolerans, düzelme, hematotrit düzeylerinde ve pulmaner arter basıncında azalmaya neden olduğu gösterilmiştir.