Sars-cov-2 virüsünün neden olduğu Covid-19’un tanısı; Ateş, baş ağrısı, öksürük, koku ve tat almada bozukluk, yorgunluk, halsizlik ve vücut ağrıları gibi bazı semptomlar ve muayene bulguları yanında, röntgen bulguları, Covid-19 PCR, antikor ve diğer laboratuvar testleriyle konulmaktadır. Covid-19 hastalığına yönelik laboratuvar testleri direkt virüsü tespit etmek için yapılabildiği gibi vücudun virüse karşı oluşturduğu özel antikorların gösterilmesi ilede yapılabilir.

  • Virüsün kendisini tespit eden PCR testi
  • Vücudun virüse karşı verdiği cevabı tespit eden antikor testi

PCR Testi Nedir?

Test için öncelikle hastanın burnundan ve boğazından özel çubuklarla sürüntü yöntemi ile örnek alınır. Alınan sürüntü örnekleri virüs taşıma ortamı olarak ta bilinen özel sıvılar içerisinde testin yapılacağı laboratuvara ulaştırılır. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi kullanılarak nükleik asit amplifikasyonu yoluyla covid-19 RNA’sının tespit edilmesiyle yapılmaktadır. Sonuç negatif ise Covid-19 materyali tespit edilmemiştir, pozitif ise covid-19 materyali tespit edilmiştir.

Antikor Testi Nedir?

Antikorlar, bağışıklık sisteminin vücudun kendisine tehditleri tanıyarak ortadan kaldırmasına yardımcı olan protein yapısında immunglobinlerdir. Bağışıklık sistemimiz covid-19 virüsüne karşı korunmak içinde belirli antikorlar oluşturmaktadır.

Antikor Testi Nasıl Yapılır?

Antikor bağışıklık testi ile laboratuvarda otonalizörlerde referans yöntemiyle kan numunesinde Covid-19 virüsüne özel IgG antikorları ölçülmektedir. Laboratuvar çalışma genleri ve seanslarına göre değişmekle birlikte kan numunesinin verdiği günde sonuçlanmaktadır. Bu test sonucu, kişiye Covid-19 virüsü bulaşıp bulaşmadığını ya da virüs bulaşarak enfekte olan veya hastalanarak iyileşmiş kişilerde IgG antikor gelişip gelişmediğini göstermektedir.

Antikor Testi Tek Başına Tanı için Yeterli midir?

Covid-19 antikor testi, klinik tablo, covid PCR sonucu ve diğer laboratuvar testleriyle birlikte, covid enfeksiyonun tanısına yardımcı olmak amacıyla kullanılabilir. Covid-19 antikor testinin sonuçları tanı için tek başına kullanılmamalıdır. Covid-19 IgG antikorlarının sürekliliği geçmişte enfekte olup, iyileşen ve muhtemelen bağışıklık kazanan kişilerin tespit edilmesine imkan tanır.

Antikor Testlerinin Kullanımlarının Önerildiği Durumlar Nelerdir?

  • Klinik Bulgulara rağmen, PCR testi negatif saptanan kişilerde tanıyı destekleyici test olarak.
  • Temaslı talebinde PCR testi ile birlikte.
  • Yüksek riskli grupların çalışma düzeninin planlanmasında.
  • İmmün plazma tedavi hazırlığında.