Portör Taraması Nedir?

Gıda ile ilişkili işlerde çalışanların, gıda yolu ile bulaşabilecek hastalıkları taşıyıp taşımadığını tespit etme amacıyla yapılan laboratuvar tetkiklerine portör muayenesi adı verilir. Portör muayenesi veya portör testi tek bir test olmayıp içinde farklı testleri barındıran bu tetkikler bütünüdür. Yani portör muayenesi olmak için bazı tahliller yapılmalı ve bu tahlillerin hepsinin sonuçlarının temiz çıkması gerekmektedir.

Portör Muayenesi Zorunlu mudur?

Portör muayenesi 1593 sayılı umumi Hifsizsihha kanununun 126. ve 127. maddelerine göre gıda üretim yerleri ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünde her 3 ayda bir yapılması zorunludur. Ancak 2011 yılında yapılan kanun değişikliği ile kanunun 126. ve 129. maddelerinde geçen portör muayenesi ifadesi çıkarılmış ve gıda işlerinde çalışanların hijyen eğitimi almış olması zorunluluğu getirilmiştir.

Portör Muayenesi Hangi İşlerde Yapılmalıdır?

Portör muayenesi gıda ile ilgili işlerde ve sıhhi yani bakım, temizlik ve konaklama gibi iş kollarında yapılması gereken bir testtir. Bu gibi işlerde bulaşıcı hastalıkların diğer insanlara bulaşması için gerekli ortamlar çok sık oluşmaktadır. Aşağıdaki iş kollarında mutlaka portör testi yapılmalı ve test sonuçları temiz olan kişiler çalışmalıdır.

Bu koşulları sağlaması gereken sektörler;

  • Pansiyon, motel, otel ve turistik tesisler
  • Her türlü gıda üretimi, dağıtımı ve servis işleri
  • Kuaför ve güzellik salonları
  • Bar, gazino, restoran ve kafeler
  • Sauna ve hamamlar
  • Mutfak çalışanları

Portör Muayenesi Hangi Laboratuvar Tetkiklerini İçerir?

Çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadığını tespit edebilmek için bazı tahliller yapılmalıdır. Bu tahliller kan, dışkı, röntgen ve tükürük yolu ile yapılan tahllillerdir. Doğru bir portör muayenesi aşağıdaki testleri içermektedir.

  • Gaita Kültürü
  • Dışkının mikroskopta incelenmesi
  • Boğaz ve burun kültürü
  • Akciğer grafisi

Görüldüğü üzere en az 6 ayda bir portör muayenesi yapılmasında fayda vardır. Portör muayenesi bu testleri içeren bir muayenedir. Testler tek başına portör muayenesi olarak kabul edilmez.